ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanımı; amacı, giriş ve öğrenim hedefleri K1-BÖLÜM-1
  2 Yaşlılığa genel bakış, yaşlılığın tarihsel ve kültürel boyutu K1-BÖLÜM-2
  3 Geriatri ve gerontoloji kavramlar, yaşlılık biliminin tarihçesi ve multidisipliner yönü K1-BÖLÜM-1
  4 Türkiye?de ve dünyada yaşlılığın demografik durumu K1-BÖLÜM-3
  5 Yaşlanma kuramları K1-BÖLÜM-1
  6 Yaşlanma ile oluşan fizyolojik değişiklikler K1-BÖLÜM-4
  7 Yaşlılarda sık görülen sorunlar K1-BÖLÜM-4
  8 Ara Sınav
  9 Yaşlı istismarı ve ihmali K1-BÖLÜM-5
  10 Yaşlılıkta sosyal desteğin önemi K1-BÖLÜM-6
  11 Yaşlı bireylerde yaşam kalitesi K1-BÖLÜM-9
  12 Ulusal ve uluslararası yaşlılık politikaları K1-BÖLÜM-10
  13 Yaşlılıkla ilgili mevzuat ve etik K1-BÖLÜM-10
  14 Türkiye?de yaşlılara hizmet veren kurumlar K1-BÖLÜM-10
  15 Yaşlı bakım teknikerliği ve multidisipliner ekip içerisindeki rolü K2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster