ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı: giriş, amaç ve öğrenim hedefleri, Temel kavramalar (insan, sağlık, hastalık, ölüm) K1, K2 Bölüm 1
  2 İletişim becerileri K1, K2 Bölüm 2-3
  3 Sağlık ekibi ve mesleki roller K1, K2 Bölüm 4
  4 Geriatri ekibi ve yaşlı bakım teknikerlerinin yetki ve sorumlulukları K1, K2 Bölüm 7
  5 Yaşlı bakımında etik sorunlar ve meslek etiği K1, K2 Bölüm 5
  6 Homeostazis ve yaşlıların temel gereksinimlerinin tanımlanması K1, K2 Bölüm 11
  7 Yaşlı bireyin yaşlı bakım teknikeri tarafından değerlendirilmesi K1, K2 Bölüm 12
  8 Ara Sınav
  9 Yaşlılarda beslenme K1, K3 Bölüm 2
  10 Yaşlılarda hijyen uygulaması K1, K3 Bölüm 4
  11 Yaşlılarda üriner sistem hijyen uygulaması K1, K3 Bölüm 6
  12 Yaşlılarda yaşam bulguları K1, K3 Bölüm 5
  13 Yaşlılarda sıcak-soğuk uygulama K1, K3 Bölüm 5
  14 Yaşlılarda ilaç uygulamaları K1, K3 Bölüm 7
  15 Ölüm ve ölmek üzere olan yaşlı bakımı K1, K3 Bölüm 8
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster