ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanımı; giriş, amaç ve öğrenim hedefleri.
  2 Farmakolojiye giriş, Farmakolojinin çalışma alanı ve dalları, ilaç tanımı. K-1 BÖLÜM-1
  3 İlaç uygulamasıyla ilgili kavramlar, Farmasötik şekiller, ilaç uygulama yolları. Yaşlıya özel durumlar. K-2 KONU-1
  4 Farmakokinetik ve Farmakodinamik, İlaçlar Arasındaki Etkileşmeler (Antagonizma, Sinerjizma) İlaçların Etki Mekanizmaları.Yaşlıya özel durumlar. K-2 KONU-2,3
  5 İlaç toksik etkileri, akut zehirlenmeler.Yaşlıya özel durumlar. K-1 BÖLÜM-9
  6 Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar.Yaşlıya özel durumlar. K-2 KONU-51
  7 Endokrin bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçlar. Yaşlıya özel durumlar. K-1 BÖLÜM-7
  8 Ara Sınav
  9 Kardiyovasküler Sistem İlaçları.Yaşlıya özel durumlar. K-1 BÖLÜM-3
  10 Sindirim sistemi ilaçları.Yaşlıya özel durumlar. K-2 KONU-53
  11 Sinir Sistemi ilaçları. Yaşlıya özel durumlar. K-1 BÖLÜM-5
  12 Solunum ve Sistemi ilaçları.Yaşlıya özel durumlar. K-2 KONU-52
  13 Antiseptikler, Antiviraller, Antiparazitler, AİDS ilaçları. Yaşlıya özel durumlar. K-1 BÖLÜM-8
  14 Sıvı elektrolit dengesi bozukluklarında kullanılan ilaçlar.Yaşlıya özel durumlar. K-1 BÖLÜM-2,8
  15 İlaç ve madde bağımlılığı.Yaşlıya özel durumlar. K-1 BÖLÜM-8,9
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster