ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Kronik hastalıkların tanımı, özellikleri ve en sık görülen kronik hastalıklar. K1
  2 Kardiyovasküler sistem hastalıkları: kalp ve koroner hastalıklar. K1
  3 Kardiyovasküler sistem hastalıkları: hipertansiyon ve periferik damar hastalıkları. K1
  4 Pulmoner sistem hastalıkları:KOAH, astım. K1
  5 Nörolojik sistem hastalıkları: stroke-inme. K1,2
  6 Nörolojik sistem hastalıkları: demans. K1,2
  7 Endokrin sistem hastalıkları: diyabet, obesite, troid hastalıkları. K1,2
  8 Ara Sınav
  9 Kas-iskelet sistemi hastalıkları: artrit, osteoporoz. K1,2
  10 Gastrointestinal sistem hastalıkları: gastrit, ülser, reflü, konstipasyon. K1,2
  11 Üriner sistem hastalıkları: kronik böbrek yetmezliği. K1
  12 Onkolojik hastalıklar: kanser. K1
  13 Görsel işitsel sistem hastalıkları: makuler dejenerasyon. K1
  14 Hematolojik, dermatolojik sistem hastalıkları. K1,2
  15 Psikiyatrik hastalıklar: depresyon. K1,2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster