ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Yaşlıda palyatif bakım, ve ilgili temel kavram ve ilkeler.
  2 Dünyada palyatif bakım.
  3 Ülkemizde palyatif bakım.
  4 Hasta Ve Çalışan Güvenliği.
  5 Palyatif bakımda semptom yönetimi.
  6 Palyatif bakımda semptom yönetimi.
  7 Palyatif bakımda semptom yönetimi.
  8 Ara Sınav
  9 Palyatif Bakımda Özel Bakım Gerektiren Durumlar (Stoma Bakımı, Kateter Bakımı).
  10 Palyatif Bakımda İletişim.
  11 Manevi /spirütüel bakım.
  12 Yaşam sonu bakımı, iyi ölüm/ huzurlu ölüm kavramı ve hospisler.
  13 Palyatif ve yaşam sonu bakım sürecinde hasta ailesi yaşadığı psikososyal sorunlar .
  14 Yas süreci ve ailenin bakım.
  15 Palyatif bakımla ilgili etik ve yasal düzenlemeler.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster