ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bitkilerin genel olarak sınıflandırılması, bitkilerde ikili (binomiyal) isimlendirme ve isimlendirmede Latince kullanımı, sınıf, takım familya, cins, tür, alttür, varyete ve çeşit kavramları ve örnekler K1 K5
  2 Dünyadaki bitkilerin ve süs bitkilerinin sınıflandırılması ve genel özellikleri K1 K5
  3 Bitkilerin vejetatif ve generatif organları ile ilgili genel özellikler ve bu organların görevleri, farklı cins ve türlerden tanımlayıcı örnekler K2 K5
  4 Süs bitkilerinde üretim yöntemleri K2 K5
  5 Dış mekanda kullanılan ağaç ve çalılardan bazı önemli cins ve türler, genel özellikleri K3 K5
  6 Dış mekanda kullanılan ağaç ve çalılardan bazı önemli cins ve türler, genel özellikleri K3 K5
  7 Dış mekan süs bitkilerinden sarılıcı tırmanıcı özellikte bazı önemli cins ve türler, genel özellikleri K3 K5
  8 Ara Sınav
  9 Dış mekan süs bitkilerinden sarılıcı tırmanıcı özellikte bazı önemli cins ve türler, genel özellikleri K3 K5
  10 Dış mekan süs bitkilerinden sarılıcı tırmanıcı özellikte bazı önemli cins ve türler, genel özellikleri K3 K5
  11 İç mekan süs bitkilerinden önemli bazı cins ve türler, genel özellikleri K3 K5
  12 İç mekan süs bitkilerinden önemli bazı cins ve türler, genel özellikleri K3 K5
  13 Ülkemizde kesme çiçek olarak yetiştirilen bazı önemli cins ve türler, genel özellikleri K4 K5
  14 Ülkemizde kesme çiçek olarak yetiştirilen bazı önemli cins ve türler, genel özellikleri K4 K5
  15 Mevsimlik çiçeklerden önemli bazı cins ve türler, genel özellikleri K4 K5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster