ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Hukuk Kavramı, Toplum Düzeni ve Toplum Düzenini Sağlayan Kurallar, Hukukun Amacı-Tanımı ve Unsurları, Hukukla İlgili Çeşitli Kavramlar K1-BÖLÜM-1
  2 Müeyyide ve Kanunlaştırma Kavramı K1-BÖLÜM-1
  3 Hukuk Sistemleri ve Türk Hukuk Sistemi K1-BÖLÜM-1
  4 Hukukun Bölümleri: Kamu Hukukunun Dalları (Anayasa Hukuku) K1-BÖLÜM-2
  5 Kamu Hukukunun Dalları (Anayasa Hukuku) K1-BÖLÜM-2
  6 Kamu Hukukunun Dalları (İdare Hukuku) K1-BÖLÜM-2
  7 Kamu Hukukunun Dalları (Ceza Hukuku, Yargılama Hukuku, Devletler Umumi Hukuku ve Mali Hukuk) K1-BÖLÜM-2
  8 Ara Sınav
  9 Özel Hukukun Dalları: Medeni Hukuk (Şahsın Hukuku) K1-BÖLÜM-2
  10 Özel Hukukun Dalları: Medeni Hukuk (Aile Hukuku, Miras Hukuku, Eşya Hukuku, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku) K1-BÖLÜM-2
  11 Karma Nitelikli Hukuk Dalları K1-BÖLÜM-2
  12 Hukukun Kaynakları K1-BÖLÜM-3
  13 Hukuku İlişkiler K1-BÖLÜM-4 YK1-BÖLÜM-5, BÖLÜM-6
  14 Hukuku Uyuşmazlıklar K1-BÖLÜM-5
  15 Yargı Organları K1-BÖLÜM-5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster