ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Yönetim Ve Strateji Kavramı
  2 Stratejik Yönetim Seviyeleri
  3 Stratejik Yönetim Süreci Ve Unsurlar (Misyon ve Vizyon)
  4 Stratejik Yönetim Süreci Ve Unsurlar (Swot Analizi)
  5 Turizm İşletmelerinde Stratejik Analiz Ve Yöntemleri
  6 Stratejik Yönelim
  7 Strateji Oluşturma Ve Seçme Evresi (Kurumsal Stratejiler)
  8 Ara Sınav
  9 Rekabet Stratejileri ve Değer Zinciri Analizi
  10 Fonksiyonel (İşlevsel) Stratejiler
  11 Stratejilerin Uygulanması
  12 Stratejinin Değerlendirilmesi ve Kontrolü
  13 Stratejik Kriz Yönetimi
  14 Örnek Olaylar
  15 Genel Değerlendirme ve Kapanış
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster