ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Turizm ve Turist Kavramları, Genel Anlamda Eğilim ve Beklentileri
  2 Boş Zamanla İlgili Temel Kavramlar
  3 Rekreasyon İle İlgili Temel Kavramlar
  4 Rekreasyon Faaliyetlerinin Sınıflandırılması
  5 Liderlik Kavramı ve Rekreasyon Uygulamalarında Liderlik Rolü
  6 Rekreasyon ve Turizm İlişkisi
  7 Aktif Tatiller ve Turizm İlişkisi
  8 Ara Sınav
  9 Animasyon Kavramı ve Fonksiyonları
  10 Animasyon Projelerinde Başarı Koşulları
  11 Animasyon İşletmeciliği ve Yönetimi
  12 Konaklama İşletmeleri ve Uygulanan Animasyon Faaliyetlerinin Hizmet Satışlarına Etkisi
  13 Örnek Animasyon Programları I
  14 Örnek Animasyon Programları II
  15 Genel Değerlendirme ve Kapanış
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster