ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Analizler Menüsü Tanıtımı
  2 T Testleri I
  3 T Testleri II
  4 Varyans Analizleri I
  5 Varyans Analizleri II
  6 Koreleasyon Analizi
  7 Regrasyon Analizi
  8 Ara Sınav
  9 Faktör Analizi
  10 Kay ? Kare Testi
  11 Kovarsyon Analizi
  12 Analizlerin Yorumlanması ve Tablolaştırma I
  13 Analizlerin Yorumlanması ve Tablolaştırma II
  14 SPSS Uygulamaları
  15 Genel Değerlendirme ve Kapanış
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster