ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 SPSS`e Giriş ve Temel Kavramlar K1 - Bölüm 4 ve Bölüm 5
  2 Veri ve Değişken Görünümü K1 - Bölüm 5
  3 SPSS İle Normallik Testleri K1 - Bölüm 8
  4 Betimsel İstatistikler K1 - Bölüm 10
  5 SPSS`te Verilerin Düzenlenmesi K1 - Bölüm 6
  6 SPSS`te Geçerlilik ve Güvenilirlik K1 - Bölüm 26
  7 Çapraz Tablolar K1 - Bölüm 9
  8 Ara Sınav
  9 İki Farklı Grubun Ortalamalarının Karşılaştırılması K1 - Bölüm 12 ve Bölüm 13
  10 İkiden Fazla Grubun Ortalamalarının Karşılaştırılması K1 - Bölüm 14 ve Bölüm 16
  11 Açımlayıcı Faktör Analizi I K1 - Bölüm 21
  12 Açımlayıcı Faktör Analizi II K1 - Bölüm 21
  13 Basit Doğrusal Korelasyon Analizi K1 - Bölüm 25
  14 Basit Doğrusal Regresyon Analizi K1 - Bölüm 19
  15 Genel Değerlendirme ve Kapanış
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster