ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Sürdürülebilirlik kavramı ve yaklaşımlar,
  2 Sürdürülebilir turizm kavramı ve özellikleri,
  3 Sürdürülebilir turizmin temel ilkeleri,
  4 Sürdürülebilir turizm gelişme yaklaşımları (Sürdürülebilir turizme çevresel yaklaşım)
  5 Sürdürülebilir turizm gelişme yaklaşımları (Sürdürülebilir turizme ekonomik yaklaşım)
  6 Sürdürülebilir turizm gelişme yaklaşımları (Sürdürülebilir turizme toplumsal yaklaşım)
  7 Sürdürülebilir turizm ile taşıma kapasitesi ilişkisi,
  8 Ara Sınav
  9 Turizm taşıma kapasitesi kavramı,
  10 Turizm taşıma kapasitesinin boyutları (Ekolojik boyutu, Fiziksel boyutu, Ekonomik boyutu),
  11 Turizm taşıma kapasitesinin boyutları (Toplumsal boyutu, Psikolojik boyutu),
  12 Turizm taşıma kapasitesini etkileyen faktörler,
  13 Turizm gelişme düzeyi ile taşıma kapasitesi dengesi,
  14 Sürdürülebilir turizm stratejileri
  15 Genel Değerlendirme
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster