ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Mit Mitoloji ve Edebiyat
  2 Mitlerin Şekli, Mitlerin İşlevi
  3 Mitlerin İcra Bağlamı
  4 Türk Mitolojisinin Orta Asya Kökenleri
  5 Avcı Çobanlar Dönemi, Anaerkil ve Ataerkil dönem Türk Mitolojisi
  6 İslamiyetten önceki Türk Destanları
  7 İslamiyetten önceki Türk Destanları
  8 Ara Sınav
  9 Türk Mitolojisinin Kültleri ve Çeşitlenmeleri
  10 Türk Mitolojisinin Kültleri ve Çeşitlenmeleri
  11 Türk Mitolojisinde Teogoni Mitleri
  12 Türk Mitolojisinde Kozmogoni Mitleri
  13 Türk Mitolojisinde Eskatoloji Mitleri
  14 Halk Kültürü, Halk İnanci ve Mitoloji
  15 Anadoludan belli başlı Efsane, Memorat ve Mitoloji
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster