ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Faz dönüşümü kavramı, faz dönüşümlerinin sınıflandırılması, sıvı-katı dönüşümleri.
  2 Yeniden kristalleşme kavramı ve yeniden kristalleşme basamakları, deformasyon enerjisi yeniden kristalleşme kavramı ve yeniden kristalleşme basamakları, deformasyon enerjisi.
  3 Yeniden kristalleşme kinetiği, yeniden kristalleşme uygulamaları sekonder ve dinamik yeniden kristalleşme.
  4 Aşırı doymuş katı çözeltiler.
  5 Sürekli ve süreksiz çökelme türleri, gp zonları, geçiş çökeltileri ve dengesel çökeltiler.
  6 Sürekli çökelme ile sertleşen alaşımlar ve çökelmede mukavemet artış mekanizmaları.
  7 Tek fazlı dengesel çökeltilerin oluşumu, yayınma hızının dengesel çökelti şekline etkisi, perlit ve perlitik dönüşümler.
  8 Ara Sınav
  9 Dönüşüm hızının ötektoid morfolojiye ve özelliklere etkisi, ötektoid dönüşüm kinetiği.
  10 TTT diyagramlarının elde edilmesi ve önemi, süreksiz dönüşümler.
  11 Dengesel çökeltilerin yayınma kontrollü büyümesi, martensitik dönüşümler.
  12 Martensitin tanıtımı, kaymalı dönüşümlerin kristallografisi
  13 Bain distirisiyonu, çeliklerde martensitik dönüşümler.
  14 Demir dışı alaşımlarda martensitik dönüşümler, martensit türleri.
  15 Beynitik dönüşümler.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster