ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Katıların Kristal Yapısı K1. sayfa 10
  2 Yarıiletken Malzemelerin Büyütülmesi K1. sayfa 32
  3 Kuantum Mekaniğinin Giriş K1. sayfa 44
  4 Katıların Kuantum Teorisine Giriş K1. sayfa 85
  5 Katılarda elektriksel İletkenlik K1. sayfa 103
  6 Dengede Yarıiletkenler1 K1. sayfa 148
  7 Dengede Yarıiletkenler 2 K1. sayfa 148
  8 Ara Sınav
  9 Taşıyıcı İletim Olayı 1 K1. sayfa 213
  10 Taşıyıcı İletim Olayı 2 K1. sayfa 213
  11 Yarıiletkenlerde Dengede Olmayan Fazla Taşıyıcılar 1 K1. sayfa 256
  12 Yarıiletkenlerde Dengede Olmayan Fazla Taşıyıcılar 2 K1. sayfa 256
  13 pn eklemi K1. sayfa 276
  14 pn eklem diyot 1 K1. sayfa 276
  15 pn eklem diyot 2 K1. sayfa 300
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster