ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Hareketli koordinat sisteminde Newton mekaniği
  2 D operatörü, Formülasyon, Rasgele bağıl hareket
  3 Dönen Dünya üzerinde serbest düşme
  4 Foucault sarkacı, Diferansiyel denklemlerin çözümü ve yorumlanması
  5 Parçacık sistemlerin mekaniği, Serbestlik derecesi
  6 Çekim merkezi, Çok-parçacıklı sistemler
  7 Lineer ve açısal momentum, Enerji korunumu
  8 Ara Sınav
  9 Titreşen sistemler, Titreşen yay, Fourier serileri
  10 Titreşen zar, Sınır koşulları, Dejenerelik, Bessel diferansiyel denklemleri
  11 Rijid cisimlerin mekaniği, Sabit eksen etrafında dönme
  12 Nokta etrafında dönme, Eylemsizlik tensörü, Eylemsizlik tensörünün dönüşümü
  13 Katı cisim teorisi, Serbest katı cismin analitik teorisi
  14 Euler açıları, Ağır simetrik katı cismin hareketi
  15 Katı cismin ileri uygulamaları
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster