ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Giriş, Matematiksel Modelleme, Hata Analizi, Bilgisayar Programlama, Excel ve Yüksel Seviyeli Diller
  2 Denklem Kökleri: Grafik Yöntem,Bisection, False Position, Simple Fixed-Point, Newton Raphson, Secant Yöntemleri Lineer olmayan denklem takımları
  3 Lineer Denklem Takımları:Gauss Yoketme Yöntemi, Gauss-Seidel Yöntemi, Gauss-Jordan Yöntemi, Thomas Algoritması,L-U Ayrıştırması, Matris Tersi
  4 Eğri Uydurma :En Küçük Kareler Yöntemleri,Lineer Regrasyon, Polinom Regrasyonu,Çoklu Lineer Regrasyon, Lineer Olmayan Regrasyon
  5 İnterpolasyon; Newton Sonlu-Farklar İnterpolasyon Polinomları, Lagrange İnterpolasyon Polinomları
  6 Sayısal Türev ve İntegrasyon:Newton tabanlı İntegrasyon Formülleri; Yamuk Kuralı, Simpson Kuralları,Çok Değişkenli İntegraller
  7 Genelleştirilmiş İntegraller, Sayısal Türev, Yüksek Doğruluklu Türev Formülleri, Kısmi Türev
  8 Ara Sınav
  9 Adi Diferansiyel Denklemler: Euler Yöntemi
  10 Geliştirilmiş Euler (Heun) Yöntemi, Runge-Kutta Yöntemleri
  11 Adi Diferansiyel Denklem Sistemlerinin Çözümü Sınır Değer ve Özdeğer Problemleri
  12 Sonlu Farklar Yöntemi: Elliptik Eşitliklerin çözüm yöntemleri,Laplace Eşitliği, Sınır Koşulları, Kontrol Hacmi Yaklaşımı
  13 Parabolik Eşitliklerin çözüm yöntemleri:Isı-iletim eşitliği, Açık Yöntemler Kapalı Yöntemler,Cranck-Nicolson Yöntemi, İki boyutlu problemler
  14 Hyperbolik Eşitliklerin çözüm yöntemleri
  15 Kısmi Diferansiyel Denklem Çözümleri için Örneklemeler
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster