ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bilim, araştırma ve sosyal bilimlerde araştırma kavramlarına giriş
  2 Etik Ve Bilimsel Araştırmada Temel Etik İlkeler
  3 Araştırmada Etik Sorunlar/Etik Dışı Davranışlar ve Önlenmesi
  4 Bilimsel Araştırmanın Temelleri
  5 Bilimsel Araştırma Süreci, Araştırma Yönteminin Evreleri
  6 Problem Tanımlama
  7 Örnekleme Yöntemleri
  8 Ara Sınav
  9 Verilerin Toplanması
  10 Nicel Araştırma Tasarımları
  11 Nicel Araştırma Tasarımları
  12 Nitel Araştırma Tasarımları
  13 Ekonometrik Analiz Temelli Araştırma Tasarımları
  14 Betimsel Araştırmalar
  15 Bilimsel Araştırmaların Raporlaştırılması
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster