ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin amacını anlatma ve seminer/tez yazım kılavuzunun tanıtılması
  2 Bilimsel araştırmanın aşamaları
  3 Konu belirleme, literatür tarama (kitap, makale, rapor, internet verileri), materyal ve metot geliştirme, bulguların analizi, sonuç
  4 Seminer/tez konusu sunum teknikleri
  5 Öğrenciler tarafından sunulacak seminer konusunun belirlenmesi
  6 Öğrencinin yaptığı çalışmaların kontrol edilmesi
  7 Öğrencinin yaptığı çalışmaların kontrol edilmesi (devam)
  8 Ara Sınav
  9 Öğrencinin yaptığı çalışmaların kontrol edilmesi (devam)
  10 Öğrencinin yaptığı çalışmaların kontrol edilmesi (devam)
  11 Hazırlanan seminerlerin dinleyici önünde sunulması
  12 Hazırlanan seminerlerin dinleyici önünde sunulması (devam)
  13 Hazırlanan seminerlerin dinleyici önünde sunulması (devam)
  14 Seminerlerin rapor halinde yazılması
  15 Seminer teslimi
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster