ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Derse Giriş Bilgileri
  2 Barış Kavramı, Barış Bilimi, Barış Paradigması
  3 Güç Kullanma ve Barış, Realizm, Devlet, Güç, Savaş
  4 Anarşi, Uluslar arası Sistem, Neo-realizm ve Eleştirileri
  5 Dünya Düzeni ve Barış, Liberal Kurumsalcılık, Uluslarararası İşbirliği, Uluslar arası Hukuk
  6 Dünya Düzeni, Birleşmiş Milletler, Barış Gücü, Barış Oluşturma
  7 Yapısalcılık, Müdahale Normları, Savaş Sonrası Barış
  8 Ara Sınav
  9 Paradigmalar, Değişim Teorileri, Barış ve Siz, İlişkisel Transformasyon
  10 İletişim, Çatışma Çözümü ve Barış, Arabuluculuk, Müzakere
  11 IInci Yol Diplomasisi, İletişim, Alternatif Müdahale Teknikleri
  12 Şiddetsizlik ve Barış, Kitlesel Eylemler, Diğer Güç Kullanma Teknikleri
  13 Kişisel ve İlişkisel Transformasyon Yoluyla Barış
  14 Bireylerin ve Toplumun Transformasyonu, Sivil Toplum Aktörleri
  15 Barış Atölyesi
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster