ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Derse Giriş Bilgileri
  2 Çatışma Kavramı, Çatışma Tanımı, Çatışma Nedir?
  3 Çatışmanın Doğası ve Çatışma Nedenleri
  4 Çatışma Süreçleri ve Çatışma Stratejileri ve Taktikleri
  5 Çatışma Haritalaması ve Çatışma Analizi
  6 Bireyler arası, Gruplararası, Uluslararası ve Küresel Çatışmalar ve Çözüm Yolları
  7 Bireyler arası, Gruplararası, Uluslararası ve Küresel Çatışmalar ve Çözüm Yolları (Ara Ödev)
  8 Ara Sınav
  9 Çatışma Analizine Işık Tutan Teorik Yaklaşımlar Mikro Teoriler: Temel İnsan İhtiyaçları Teorisi
  10 Psikoanalitik Teoriler: Düşmanlık Hissi, Negatif İmajlar
  11 Göreceli Mahrumiyet Teorisi ve İçgüdüsel Saldırganlık
  12 Sosyal Karşılaştırma ve Sosyal Kimlik Teorileri Marksist ve Sosyal Değişim Teorileri
  13 Çatışmaların Yeni ve Dönüşümcü Çözüm Paradigmaları
  14 Çatışmaların Yeni ve Dönüşümcü Çözüm Paradigmaları
  15 Çatışma Öncesi ve Çatışma Sonrası Çözüm Teknikleri
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster