ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Derse Giriş Bilgileri
  2 Ekoloji Bilimi ve Paradigması
  3 Dünyada Çevre Sorunları
  4 Küreselleşme ve Çevre
  5 Uluslararası Çevre Hakkı ve Çevre Etiği
  6 Ekonomik Büyüme ve Sürdürülebilir Kalkınma
  7 Uluslararası Çevre Hukuku
  8 Ara Sınav
  9 Uluslararası Çevre Görüşmeleri, Sözleşmeleri ve Anlaşmaları
  10 AB Çevre Politikası
  11 Uluslararası Çevre Politikaları Aktörleri ve Araçları
  12 Küreselleşme, Çevre Politikaları ve Uluslar arası Sistem
  13 Üçüncü Dünya, Türkiye ve Uluslar arası Çevre Sorunlarının Yansıması
  14 Yeni Ekolojik Düzen ve Ekolojik Bir Toplum
  15 İklim Değişikliği
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster