ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Siyasi aşırıcılık; Aşırıcılığı tanımlamak. Şiddet Yanlısı Aşırılıkçıların Ortak Özellikleri. Aşırıcıların dünyası
  2 Terörizmin Tanımlanması Sorunu; Resmi ve Gayri resmi Tanımlar. Terörizm Türleri.
  3 Terörist Hedefleri Anlamak; Terörist -Özgürlük Savaşçısı Ayırımı. Hedefi Ayırt Eden Güç ve Ayırt Etmeyen Güç.
  4 Tarihsel Perspektifler ve İdeolojik Kökler; Tarihsel Perspektifler:Antik Çağ Roma Çağı Fransız Devrimi: Modern Terörizme Giriş. Modern Çağ.
  5 Terörizmin İdeolojik Kökleri; Klasik İdeolojik: Fransız Devrim Örneği. İdeolojik Analiz: Aşırı Soldan Aşırı Sağa. Anarşizmden Faşizme.
  6 11 Eylül 2001. Yeni terörizm.
  7 Terör Şiddetinin Nedenleri; Terörizmin Psikolojisi. Terörizmin Sosyolojik açıklamaları. Terörizmin Kriminolojik Açıklamaları
  8 Ara Sınav
  9 Terör Şiddeti ve Medyanın Rolü; Medyanın Rolünü Anlamak Kitle İletişimi ve " Yeni Medya". Terörizmi Haber Yapmak.
  10 Devlet Terörizmi; Devlet Desteği:Himaye Modeli Devlet Desteği: Yardım Modeli
  11 Yurt İçinde Devlet Terörizmi; Devlet Otoritesini Meşrulaştırmak Politika Olarak Baskı: Yurt İçinde Devlet Terörizmi Kitlesel Baski: Soykırım.
  12 Dış Politika Olarak Terörizm. Politik Sempatik Destek Teknik Destek Aktif Katılım
  13 Muhalif Terörizmi; Devrimci Muhalif Terörizmi. Nihilist Muhalif Terörizmi Milliyetçi Muhalif Terörizmi.
  14 Dini Motifli Terörizm. Dini Neden Olarak Cihad. Devlet Destekli Dini Terörizm.
  15 Uluslararası Terörizm; Uluslararası Terörizmin Nedenleri. Yeni Terörizmin Uluslararası Boyutu
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster