ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Devlet Dışı Aktörler ve Uluslararası Hukuk: 1. Devlet Dışı Aktörlerin Doğuşu Ve Gelişimi; 2. Hükumet Dışı Örgütler, Silahlı Devlet-Dışı Aktörler.
  2 Terörizm ve Uluslararası Hukuk: 1. Terörizmin Tarihsel Gelişimi 2. Terörizmin Tanımlanması Sorunu ve Tanımda Temel Unsurlar. 3. Terörizmin Yapısal-Derin Nedenleri 4.Terörizmin Türleri
  3 Terörizmle Mücadele Yöntemleri: 1. Terörizmle Mücadelede İstihbaratın Rolü 2. Hedef Alarak Öldürme 3. Birleşmiş Milletler (BM) ve Terörizmle Mücadele 4. İnsancıl Hukuk ve Terörizmle Mücadele
  4 Self-Determinasyon ve Ayrılma Hakkı: 1. Self-Determinasyon Hakkı 2. Ayrılma Hakkı 3. Güncel Ayrılma Olayları
  5 Self-Determinasyon Uyuşmazlıkları Ve Çözüm Yolları.
  6 Kuvvet Kullanma Hakkı: 1. Tarihsel Süreç İçinde Kuvvet Kullanma Yasağı ve Haklı Savaş Doktrini. 2. Birleşmiş Milletler ve Kuvvet Kullanma Sistemi. 3. Terörizm ve Kuvvet Kullanma Hukuku.
  7 İnsani Müdahale ve Koruma Yükümlülüğü Kavramı. Libya Olayı ve R2P. Suriye Sorunu ve Koruma Yükümlülüğü Doktrini
  8 Ara Sınav
  9 Davet İle Müdahale Doktrini . Rusya`nın Suriye Müdahalesi. Rusya?nın Kırıma Müdahalesi ve Kuvvet Kullanma Hukuku
  10 Silahlı Çatışmalar Hukuku: 1.Silahlı Çatışmalar Hukukunun Tarihsel Gelişimi 2. Silahlı Çatışmaların Sınıflandırılması 3. İç Silahlı Çatışmalar
  11 Başarısız Devletler: 1. Başarısız Devletin Tanım Sorunu 2. Başarısız Devlet Türleri 3. Başarısız Devletlerin Ortaya Çıkardığı Sorunlar
  12 Evrensel Suçlar ve Yargı Yetkisi: 1. Soykırım Suçu 2. İnsanlığa Karşı Suçlar. 3. Savaş Suçları 4. Deniz Haydutluğu
  13 Uluslararası Suçlar Nedeniyle Bireysel Cezai Sorumluluk: 1. Eski Yugoslavya İçin Uluslararası Ceza Mahkemesi. 2. Ruanda İçin Uluslararası Ceza Mahkemesi
  14 Uluslararası Hukuk ve Mülteciler
  15 Uluslararası Deniz Hukuku ve Türkiye`nin Sorunsal Alanları: 1. Ege Denizi Sorunu 2. Doğu Akdeniz?de Deniz Yetki Alanlarının Paylaşılması Sorunu.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster