ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 AB`nin bir uluslararası aktör olarak özellikleri, sınırları ve kapasitesi
  2 AB`nin Ortak Dış ve Güvenlik Politikası`nın Tarihçesi
  3 AB Dış ve Güvenlik Politikası`nın Kurumsal Yapısı
  4 Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası
  5 Lizbon Antlaşması ve Sonrasında Avrupa Güvenliği
  6 Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği Bağlamında AB`nin Güvenlik Politikası ve NATO
  7 Bir Dış Politika aracı olarak AB Genişlemesi ve Türkiye
  8 Ara Sınav
  9 AB Komşuluk Politikası, özellikleri, araçları (Güney Akdenix ve Doğu Boyutu)
  10 AB`nin (Batı) Balkanlar Politikası, İstikrar ve Ortaklık Süreci
  11 AB`nin Ortadoğu Politikası (Tarihsel çerçeve)
  12 AB`nin Arap Baharı gelişmeleri karşısındaki Tutumu
  13 AB`nin Orta Asya ve Kafkasya Politikası, Rusya Federasyonu ile İlişkileri
  14 AB`nin Afrika ile ilişkileri
  15 AB`nin Asya-Pasifik ve Latin Amerika ülkeleri ile ilişkileri
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster