ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Sovyet dış politikasını belirleyen iç, bölgesel ve küresel dinamikler
  2 1917-1921: İç Savaşta Sovyet Dış Politikası
  3 1922-1939: İki Savaş Arası Dönemde Sovyet Dış Politikası
  4 1939-1945: İkinci Dünya Savaşı`nda Sovyet Dış Politikası
  5 1945-1953: Soğuk Savaşta Sovyet Dış Politikası
  6 1953-1961: Soğuk Savaşta Sovyet Dış Politikası
  7 1962-1979: Soğuk Savaşın Yumuşama Döneminde Sovyet Dış Politikası
  8 Ara Sınav
  9 1980-1991: İkinci Soğuk Savaşta Sovyet Dış Politikası
  10 1990`larda Rus dış politikasını belirleyen iç, bölgesel ve küresel dinamikler
  11 1991-1999: Yeltsin Dönemi Rus Dış Politikası
  12 2000`lerde Rus dış politikasını belirleyen iç, bölgesel ve küresel dinamikler
  13 2000-2008: Putin Dönemi Rus Dış Politikası
  14 2008-2012: Medvedev Dönemi Rus Dış Politikası
  15 2012 sonrası Putin Dönemi Rus Dış Politikası
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster