ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Göç olgusu: Kavramın tanımlanması
  2 Göç olgusunun dinamikleri
  3 Göç türleri
  4 Ekonomik temelli göç teorileri
  5 Marksist temelli göç teorileri
  6 Çağdaş göç teorileri
  7 Osmanlı İmparatorluğu ve dış göç
  8 Ara Sınav
  9 Türkiye Cumhuriyetinin göç politikaları
  10 Soğuk Savaş Öncesi Dönemde Göç
  11 Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Göç
  12 ABD`nin Göç Politikası
  13 AB`nin Göç Politikası
  14 Uluslararası Sistemdeki Diğer Aktörlerin Göç Politikaları (Rusya, Çin, Japonya, vb)
  15 Mültecilik hukukuna dair güncel sorunlar
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster