ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Yakınçağ Osmanlı Diplomasisine Giriş
  2 Doğu Sorunu
  3 III. Selim Dönemi: Nizâm-ı Cedid
  4 II. Mahmud Dönemi: Modernleşme Süreci
  5 Tanzimat ve Islahat Fermanları
  6 Osmanlı ve Büyük Güçler
  7 Kırım Savaşı
  8 Ara Sınav
  9 Osmanlı Merkez ve Taşra Teşkilatında Reform
  10 Genç Osmanlılar ve Meşrutiyet
  11 II. Abdülhamid Dönemi Siyasi Gelişmeleri
  12 Jön Türkler
  13 II. Meşrutiyet Dönemi Siyasi Gelişmeleri
  14 Trablusgarp ve Balkan Savaşı
  15 I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster