ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Kıbrıs sorunu tarihçesi: 1571-1959 yılları arası
  2 Kıbrıs Cumhuriyeti kuruluşu ve kuruluş antlaşmaları: Antlaşmaların uluslararası hukuk altında değerlendirilmesi
  3 Kıbrıs adası 1960-1974 arasında yaşanan olaylar ve Türkiye?nin askeri müdahalesi
  4 1974 askeri müdahalesinin uluslararası hukuk altında incelenmesi: Birleşmiş Milletler Antlaşması
  5 1974 askeri müdahalesinin uluslararası ceza hukuku altında değerlendirilmesi: Savaş suçu işlendiği iddiaları
  6 1974 askeri müdahalesinin uluslararası ceza hukuku altında değerlendirilmesi: Saldırı suçu işlendiği iddiaları
  7 1983 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti self-determinasyon ilanının uluslararası hukuk altında incelenmesi
  8 Ara Sınav
  9 Uluslararası Adalet Divani Kosova self- determinasyon kararı ve KKTC`nin self-determinasyonu üzerine yorumu
  10 Kıbrıslı Rumların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi`ne başvuruları: İç hukuk yollarının tüketilmesi sorunsalı
  11 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları: Loizidou v. Türkiye
  12 Uluslararası hukuk altında Annan Planı
  13 Uluslararası ilişkiler teorileri ile Kıbrıs sorunu çözüm analizi: realizm, neo-liberalism
  14 Uluslararası ilişkiler teorileri ile Kıbrıs sorunu çözüm analizi: konstrüktivizm
  15 Kıbrıs sorunu güncel gelişmeler ve sorunlar
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster