ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Uluslararası ceza hukukunun tarihsel gelişim süreci
  2 II. Dünya Savaşı sonrası yaşanan gelişmeler: Nürnberg ve Tokyo Ceza Mahkemeleri Soğuk Savaş sonrası yaşanan gelişmeler: Yugoslavya ve Ruanda Ceza Mahkemeleri
  3 Uluslararası Ceza Mahkemesi kuruluş aşaması ve Roma Statüsü
  4 Uluslararası suçlar: soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve saldırı suçu
  5 Türk Ceza Kanununda düzenlenen uluslararası suçlar ve Roma Statüsü karşılaştırmalı analiz
  6 Uluslararası Ceza Mahkemesini harekete geçirme mekanizmalarına eleştirel bakış
  7 Uluslararası Ceza Mahkemesi tamamlayıcı yargılama mekanizması oluşunun sebep ve sonuçları
  8 Ara Sınav
  9 Türk heyetinin Roma Statüsü`nün oluşum sürecine katkıları
  10 Türkiye`nin Roma Statüsü taraf olmama sebeplerine giriş
  11 Roma Statüsü altında Kıbrıs sorunu ve Rum yönetiminin savaş suçu işlendiği yönündeki iddiaları
  12 Roma Statüsü altında Türkiye`nin terörle mücadelesi ve uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmalar ikilemi
  13 Ömer el-Beşir davası ve taraf devletlerin işbirliği yükümlülüğü
  14 Bemba- et al davası ve mahkemenin işleyişine karşı suçlar
  15 İsrail?in işlediği savaş suçları üzerine Filistin davası ve mahkemenin tutumuna eleştirel bakış
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster