ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Uluslararası Hukukta Birey Kategorileri
  2 Uluslararası Hukukta Mülteci Rejiminin Gelişimi
  3 Birleşmiş Milletler Mültecilerin Korunmasına İlişkin Cenevre Sözleşmesinde Mülteci Tanımı
  4 Yerinden Edilmiş Kişiler, Vatansızlar, İklim Mültecileri
  5 Uluslararası Mülteci Hukuku Kapsamı Dışında Kalan Kişiler
  6 Geri Göndermeme İlkesi
  7 İkincil Koruma
  8 Ara Sınav
  9 Geçici Koruma/Kitlesel Akım
  10 Mültecilerin Korunmasına İlişkin Diğer İnsan Hakları Sözleşmeleri
  11 Mülteci Statüsünün Sona Ermesi
  12 Avrupa Konseyinde Mültecilerin Korunması
  13 Avrupa Birliği Hukukunda Mültecilerin Korunması
  14 Türk Hukukunda Mültecilerin Korunması
  15 Uluslararası Mahkeme Kararlarının İncelenmesi
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster