ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Giriş
  2 Nitel araştırmanın tanımı ve önemi
  3 Nitel Araştırma Yöntemleri Alımı ve Çeşitleri
  4 Nitel çalışmaları planlama
  5 Nitel çalışmaları planlama
  6 Araştırma soruları
  7 Veri toplama: Görüşme
  8 Ara Sınav
  9 Veri toplama: Gözlem
  10 Veri toplama: Belge analizi
  11 Geçerlik ve Güvenirlik
  12 Veri analizi
  13 Veri analizi
  14 Nitel bulguların kullanılması
  15 Karma yöntem
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster