ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Cumhuriyet kavramı, Cumhuriyetin ilan edilmesi, Ankara`nın başkent olması.
  2 Siyasi alanda yapılan inkılaplar: Saltanatın kaldırılması, Hilafetin kaldırılması,Çok partili döneme geçiş denemeleri ve tepkiler, Atatürk`e suikast girişimi, Şeyh Sait isyanı,menemen olayı vb.
  3 Sosyal alanda yapılan inkılaplar: Şapka inkılabı, tekke ve zaviyelerin kapatılması,Takvim ve saat ve soyadı kanunu
  4 Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplar: Tevhidi tedrisat kanunu, Harf inkılabı,Türk Tarih ve Dil inkılabı
  5 Ekonomik alanda yapılan devrimler
  6 Hukuk alanında yapılan İnkılaplar
  7 Atatürk dönemi Türk dış politikası:Milletler Cemiyeti ve Türkiye,Balkan Antantı,Sadabat Paktı.
  8 Ara Sınav
  9 Çok Partili hayat geçiş denemeleri, Musul Görüşmeleri,
  10 Atatürk dönemi Türk dış politikası: Möntrö Boğazlar sözleşmesi,Hatay’ın ana vatana katılması, Türkiye’nin diğer ülkelerle ikili münasebetleri
  11 Atatürk`ün kişisel özellikleri ve Atatürkçü düşünce sistemi
  12 Cumhuriyetin temel ilkeleri
  13 Atatürk`ün ölümü ve İsmet İnönü`nün Cumhurbaşkanı seçilmesi sonrası gelişmeler
  14 Atatürk`ten sonra Türkiye2nin iç politikası (1938-1960)
  15 II.Dünya savaşı ve Türkiye
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster