ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Görsel anlatım öğeleri ve algı-algılama-bilme-uygulama konularının anlatılması K1-Bölüm 1 K2-Bölüm 1
  2 Nokta - çizgi ve Leke ve ton skalası konusu ve uygulama K2-Bölüm 1
  3 Form, biçim, doku, yüzey- nesnenin görünümleri K2-Bölüm 1
  4 Renklerin anlamlandırılması Boya türleri ve renk uygulama K2-Bölüm 1
  5 Kompozisyon türlerinin uygulanması- boşluk-doluluk, hareket-ritim, yapı-yön planlarının oluşturulması K2-Bölüm 2
  6 Kompozisyon çalışmaları K2-Bölüm 2
  7 Strüktür, ritim, tekrar öğelerinin düzenlenişi K2-Bölüm 2
  8 Tasarım öğe ilkelerinden yararlanarak belirlenen temalara uygun strüktür uygulamaları yapma K2-Bölüm1 ve 2
  9 Sanatsal öğeleri kullanarak estetik bütünlüğü olan özgün kompozisyonlar üretme K2-Bölüm1 ve 2
  10 Disiplin, materyal, teknik ve problemler arasında özgün ilişkiler geliştirme K2-Bölüm1 ve 2
  11 Materyal arama ve seçme - kullanılacak tekniklerin belirlenmesi. K2-Bölüm1 ve 2
  12 Doğal ve yapay obje kompozisyon uygulaması I K2-Bölüm1 ve 2
  13 Doğal ve yapay obje kompozisyon uygulaması II K2-Bölüm1 ve 2
  14 Projenin yorumlanması ve eleştirilmesi.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster