ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Estetik nedir? Estetiğin gündelik dildeki kullanımı ve özel bir kavram olarak estetik. K1-Bölüm 1. S. 10
  2 Estetiğin konusu, içeriği, sanat felsefesi estetik ayrımı, sanatın dili, estetik ve iletişim K1-Bölüm 1. S. 12
  3 Sanatın ve estetiğin birbiriyle ve diğer disiplinlerle (bilim, sanat tarihi) ilişkisi K1- Bölüm 2. S. 25
  4 Sanatçı, sanat yapıtı ve sanat izleyicisi K2-Bölüm 3. S. 42
  5 Estetik haz, estetik yaşantı ve kaygı, beğeni ve estetik yargılar K2-Bölüm 4. S. 55
  6 Platon`un sanat görüşü ve güzel kavramı K3-Bölüm 1. S. 24
  7 Platon`nun mimesis ve katharsis kavramları K3-Bölüm 1. S. 26
  8 Aristoteles`in sanat hakkındaki görüşleri. K3-Bölüm 2. S. 33
  9 Performatif estetik K5-Bölüm 1. S. 15
  10 Çağdaş yaşamda sanat ve sanatın işlevi K5-Bölüm 2. S. 36
  11 İmge ve gösterge K3-Bölüm 3. S. 45
  12 Estetik yargı ve Kant estetiği K4-Bölüm 2. S. 31
  13 Bedensellik, mekansallık ve sessellik K5-Bölüm 4. S.131-206
  14 Genel değerlendirme ve tartışma
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster