ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Yönetim ve Organizasyon Kavramları K1-BÖLÜM-1
  2 Gönüllülük Kavramı ve Gönüllü Yönetimi K1-BÖLÜM-2
  3 Temel Gönüllülük Alanları (Afet ve Acil Durum,Göç, Çevre, Eğitim veKültür, Spor, Sağlık, SosyalHizmetler) I K1-BÖLÜM-3
  4 Temel Gönüllülük Alanları (Afet ve Acil Durum,Göç, Çevre, Eğitim veKültür, Spor, Sağlık, SosyalHizmetler) II K1-BÖLÜM-4
  5 İletişim, İletişim Süreçleri ve Empati K1-BÖLÜM-5
  6 Etkili İletişim Yöntemleri K1-BÖLÜM-5
  7 Liderlik Kavramı K1-BÖLÜM-6
  8 Proje Nedir? Proje Döngüsü Nasıldır? Projelerin Başarısızlık Nedenleri Nelerdir? K2-BÖLÜM-1
  9 Gönüllü Çalışmalarla İlgili Proje Geliştirme K2-BÖLÜM-2
  10 Gönüllü Çalışmalarla İlgili Proje Geliştirme ve Projelere Katılım K2-BÖLÜM-2
  11 Gönüllü Çalışmalarla Etik, Ahlaki, Dini, Geleneksel Değerler ve İlkeler K2-BÖLÜM-3
  12 Dezavantajlı Gruplar, Risk Grupları ve Gönüllülük K2-BÖLÜM-4
  13 Kamu kurumları, Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşlarında (STK) Gönüllü Çalışmalara Katılım K2-BÖLÜM-5
  14 Sunumlar K1-BÖLÜM-1, 2, 3, K2-BÖLÜM-3,4,5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster