ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 İş Sağlığı ve Güvenliği`ne (İSG) giriş. İSG`de temel kavramlar. İş sağlığı. İş güvenliği. İş sağlığı ve güvenliği. İş kazaları. Meslek hastalığı. Ramak kala kaza. Risk değerlendirme. KKD. K1-Bölüm 1
  2 Sağlıklı ve güvenli yaşam. İSG`nin temel prensipleri. İSG alanında yaşam boyu öğrenme. İSG`de bütünselik yaklaşımı. İSG terminolojisi. İSG`nin çalışmalarının kapsamı ve amaçları. K1-Bölüm 2
  3 İşyerinde İSG kültürü. İSG kültürünün önemi ve günlük yaşamdaki yeri. İSG kültürünün oluşturulması, geliştirilmesi ve devamlılığının sağlanması. Toplam İSG yaklaşımı. K1-Bölüm 3
  4 İSG`nin Türkiye ve dünyadaki tarihsel gelişimi. Cumhuriyet öncesi İSG`nin gelişimi. Cumhuriyet sonrası İSG`nin tarihsel gelişimi. Dünyada İSG`nin tarihsel gelişimi. Ulusal ve uluslararası İSG kurum ve kuruluşları. K1-Bölüm 4
  5 İSG`nin çağdaş uygulama ilkeleri. Ergonomi. Çalışanın uygun işe yerleştirilmesi. Ergonominin temel kavramları ve yaklaşım felsefesi. İSG açısından ergonominin bileşenleri. K1-Bölüm 5
  6 İSG açısından ergonomide iş tasarımı. Ergonominin bileşenleri. Fiziksel, bilişsel, örgütsel, donanımsal, çevresel ergonomi. Mikro ergonomi. Makro ergonomi. İş etüdü. Metot etüdü. Zaman etüdü. K1-Bölüm 6
  7 Ergonomide işgücü kavramı. Vücut, kaslar ve tendonlar. Enerji gereksinimi, tüketimi ve hesabı. Yorgunluk, ATP, ADP, anerobik enerji, erobik kapasite. K1-Bölüm 7
  8 Statik ve dinamik kas kasılmaları, kassal yorgunluk, lokal kassal yorgunluk. Kas lifi tipinin kassal yorgunluğa etkileri. Laktik asit, ATP ve PC, kas, glikojen depoları. K1-Bölüm 8
  9 Yorulma, toparlanma, nabız, oksijen gereksinimi, kalp ritmi. Fiziksel, kassal, psikolojik yorulma. Dinlenme, dinlenme çeşitleri, dinlenme süre ve molaları, etkin ve edilgen dinlenme. K1-Bölüm 9
  10 İSG açısından ergonomide fizyolojik çalışma. İklimlendirme, yayılan ısı, hava akımı, nem, sıcaklık, ısı stresi, iklimsel konfor, efektif sıcaklık. Aydınlatma. Gürültü. Titreşim. K1-Bölüm 10
  11 İSG`de ergonomik antropometrik çalışma. Statik, dinamik antropometrik veriler. Çalışma duruşları ve postür değerlendirme. İSG`de bilişsel ve enformatik çalışma. Kavrama, algılama, bellek, mantık, motor cevap, beceri. K1-Bölüm 11
  12 İSG`de kaza ve iş kazası kavramları. Kaza sebeplendirme yaklaşımları. Kaza teorileri. Domino teorisi. Kaza sebep teorisi. Sistem Teorisi. Kombinasyon teorisi. İnsan hatası teorisi. İnsan hatası. K1-Bölüm 12
  13 İSG`de iş kazalarının nedenleri. Güvensiz durumlar (tehlikeli şartlar). Güvensiz davranışlar. İş kazası nedenli maddi ve manevi kayıplar. İş kazalarının sınıflandırılması. K1-Bölüm 13
  14 İSG`nin iş kazalarının önlenmesi için alınması gereken tedbirler için yaklaşımı. Toplu korunma prensibi. Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD). KKD çeşitleri, seçimi, kullanım koşul ve kuralları. CE işareti. K1-Bölüm 14
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster