ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Toplumsal cinsiyeti anlamak. K1. S.1-10
  2 Toplum, kadın ve erkekleri dişil ve eril varlıklara nasıl dönüştürüyor? K1. S.11-22
  3 Toplumsal Cinsiyete Dayalı İş Bölümü K1. S.27-39
  4 Ataerkil Sistem, ataerkil sistemin dayanakları ve kökenlerini K2. S.1-39
  5 Modernleşme ve kadın K3. S.72-88
  6 Aile Sorunsalı: Aile, Evlilik, Annelik, Babalık K4. S.49-67
  7 Evlilik Tartışmaları K4. S.240-278
  8 Şiddet Tartışmaları K6. S.40-41
  9 Aile İçi Şiddet K5. S.162-179
  10 Şiddetin kadın ve çocuk üzerindeki etkisi K7. S.1-30
  11 Sosyolojik yaklaşımlarda şiddet olgusu K6. S.40-41
  12 Feminist yaklaşımlarda şiddet olgusu K4. S.13-29
  13 Şiddeti önlemek için ulusal ve uluslararası hukuksal düzenlemeler K5. S.25-44
  14 Şiddetin kültürel temellerini çözümlemek K6. S.40-41
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster