ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Finansal Yönetime Giriş K1: BÖLÜM 1
  2 Finansal Tablolar: Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akımı K2: BÖLÜM 4
  3 Paranın Zaman Değeri, Basit Faiz, Bileşik Faiz ve Anuite K2: BÖLÜM 2
  4 Finansal Analiz: Oran Analizi, Nakit Akım Analizi, Dikey ve Yatay Analiz K2: BÖLÜM 5
  5 Finansal planlama, bütçeleme, nakit bütçesi, proforma finansal tablolar K2: BÖLÜM 6
  6 Başabaş Ve Kaldıraç Analizleri K2: BÖLÜM 8
  7 Çalışma Sermayesi Yönetimi, Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar, Alacak ve Stok Yönetimi-I K2: BÖLÜM 7
  8 Çalışma Sermayesi Yönetimi, Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar, Alacak ve Stok Yönetimi-II K2: BÖLÜM 7
  9 Sermaye Bütçelemesi: Net Bugünkü Değer, Geri Ödeme Süresi, Ortalama Karlılık Oranı K2: BÖLÜM 7
  10 Sermaye Bütçelemesi: İç Karlılık Oranı, Karlılık Endeksi, Yatırım Kararlarının Alınması K2: BÖLÜM 7
  11 Kısa ve Orta Vadeli Finansman Kaynakları ve Yönetimi K2: BÖLÜM 7 ve 8
  12 Uzun Vadeli Finansman Kaynakları ve Yönetimi K2: BÖLÜM 7 ve 8
  13 Sermaye Maliyeti ve Sermaye Yapısı-I K2: BÖLÜM 7 ve 8
  14 Sermaye Maliyeti ve Sermaye Yapısı-II K2: BÖLÜM 7 ve 8
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster