ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Piyasa Kavramı ve Finansal Piyasalar K1:Bölüm 1
  2 Finansal Piyasalarda Yer Alan Şirket Türleri K1:Bölüm 3, K2:Bölüm 12
  3 Finansal Piyasalarda Denetleyici ve Düzenleyici Kurumlar K1:Bölüm 4
  4 Uluslararası Finansal Piyasalar ve Tarihsel Gelişimi K3:Bölüm 1
  5 G-7, G-8, G-20 ve Dünya Ekonomik Formu K3:Bölüm 6
  6 Uluslararası Ekonomik Düzenin Temel Kurumları -Uluslararası Para Fonu (IMF) -Dünya Bankası Grubu -Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) -Birleşmiş Milletler (UN) K3:Bölüm 3 YK1 YK2
  7 Uluslararası Finansal Sistemin Temel Kurumları -Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) -Uluslararası Sigorta Denetçileri Birliği (IAIS) -Uluslararası Sermaye Piyasası Kurulları Birliği (IOSCO) -Uluslararası Mali Raporlama Standartları (IFRS) -Finansal İstikrar Komitesi (FSB) -Mali Eylem Görev Gücü (FATF) K3:Bölüm 5
  8 Uluslararası Ticaretin Düzenlenmesine İlişkin Kurumlar -GATT Müzakereleri -Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) -Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) -Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) K3:Bölüm 4 YK3
  9 Bölgesel Ekonomik Bütünleşme ve Bölgesel Örgütler -Avrupa Birliği (AB) K3:Bölüm 4
  10 Asya Bölge Örgütleri -ASEAN: Güney Doğu Asya Ülkeleri Birliği -APEC: Asya- Pasifik İşbirliği Örgütü -RCEP: Bölgesel Kapsamlı Ekonomik İş Birliği K4: Bölüm 2
  11 Afrika Bölge Örgütleri -AFCFTA: Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Anlaşması -Diğer Afrika Bölge Örgütleri K4: Bölüm 2
  12 Amerika Bölge Örgütleri -MERCOSUR: Güney Amerika Ortak Pazarı -NAFTA ve USMCA: ABD, Kanada ve Meksika Serbest Ticaret Bölgeleri -Orta Amerika Ortak Pazarı (CACM) -Karayipler Serbest Ticaret Bölgesi (CARIFTA) Karayipler Ortak Pazarı (CARICOM) K4: Bölüm 2
  13 Bölgesel Kalkınma Bankaları -Avrupa Yeniden İnşa ve Kalkınma Bankası (EBRD) -Avrupa Yatırım Bankası (EIB) -Asya Kalkınma Bankası (ADB) -Afrika Kalkınma Bankası (AFDB) -Amerika Kalkınma Bankası (IDB) -İslam Kalkınma Bankası (ISDB) -Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası (BSTDB) K3:Bölüm 7 K4: Bölüm 2
  14 Uluslararası Finansal Sistemlerde ve Kurumlarda Gelişmeler YK1 YK2 YK3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster