ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Eski Türk inaçları ve mitolojisi K5-s.1-657
  2 Türklerin İslamiyeti kabulü K2-1.Bölüm, s.59
  3 Tasavvuf kavramı, tasavvufun kökeni, kaynakları, kurumlaşması, yayılması ve tasavvuf teorileri teorileri K2 -1.Bölüm s.61
  4 Türklerin tasavvuf akımlarıyla tanışmaları, Yesevilik ve Anadolu tarikatleri K1-1.Bölüm s.46-157
  5 Hoca Ahmet Yesevi`nin hayatı, edebi şahsiyeti ve Divan-ı Hikmeti K2-2.Bölüm. s.77-119; 5.Bölüm, s.226
  6 Yeseviliği oluşturan unsurlar (fikir kaynağı, hedef kitlesi, temaları ve kaynakları) K1-3.Bölüm, s. 311
  7 Yesevilik adabını oluşturan temeller K2-4.Bölüm. s.165
  8 Yeseviliğin Orta Asyada yayılması K2-6.Bölüm, s.245
  9 Tasavvufi yaşayışın tasavvuf edebiyatına dönüşümü, Orta Asya`da başlayan geleneğin Anadolu`da ve Balkanlar`da yayılması K1-3.Bölüm s. 299-311
  10 Anadolu`nun ve Balkanlar`ın Türkleşmesi K2-1.Bölüm s.59
  11 Yesevilik-Yunus Emre ilişkisi K2-10.Bölüm, s.455
  12 Yesevilik-Hacı Bektaş Veli ve Bektaşilik ilişkisi K2-2.Bölüm, s.104;10.Bölüm, s.470
  13 Yesevilik-Mevlana ve Mevlevilik ilişkisi K2-7.Bölüm, s.312.
  14 Edebiyatımızda Hoca Ahmed Yesevi`nin izleri K1-3.Bölüm, s.220-275
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster