ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Kaygı, motivasyon, stres vb. gibi öğrenme güçlüğü oluşturabilecek kavramların tanımları üzerine açıklayıcı çalışma ve örnekleme. K1- Bölüm 1
  2 Yabancı dil öğreniminde kaygı azaltıcı ve motivasyon artırıcı yöntem, teknik ve teoriler. K1- Bölüm 2, K3- Bölüm 1-2
  3 Yabancı dilde konuşma kaygısı K1- Bölüm 3, K3- Bölüm 1-2
  4 Yabancı dilde yazma kaygısı K1- Bölüm 4, K3- Bölüm 3
  5 Yabancı dilde okuma kaygısı K1- Bölüm 5, K3- Bölüm 3
  6 Yabancı dilde dinleme kaygısı K1- Bölüm 6, K3- Bölüm 5
  7 Kaygı azaltıcı yöntemlerle dinleme ve konuşma öğretimi, etkili dinleme etkinlikleri, etkili konuşma ve dinleme etkinlikleri K1- Bölüm 7, K2- Bölüm 4, K3- Bölüm 5
  8 Krashen`in Duyuşsal Filtre Hipotezi K1- Bölüm 8, K3- Bölüm 7
  9 Horwitz ve Cope`un Yabancı Dil Kaygısı Teorisi K1- Bölüm 9, K2- Bölüm 5
  10 Yabancı Dil Kaygısının Nedenleri K1- Bölüm 10, K2- Bölüm 6
  11 Yabancı Dil Kaygısının Etkileri K1- Bölüm 11, K3- Bölüm 9
  12 Yabancı dilde kaygı azaltıcı yöntemlerle ders materyalleri hazırlama ve kullanma K1- Bölüm 12, K3- Bölüm 9
  13 Yabancı dil öğreniminde motivasyon artırıcı yöntemlerin denenmesi ve ders materyali hazırlama K1- Bölüm 13-14, K3- Bölüm 10
  14 Dersin kazanımlarının değerlendirilmesi ve öğrencilerin ders materyali sunumları K1- s: 1-100
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster