ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Okulöncesi dönemdeki çocukların özellikleri hakkında bilgi verme, erken dönemde dil öğretiminin önemi ve nedenlerini açıklama K1- s:1-110
  2 Okulöncesi dönemdeki çocukların öğrenim ve dil edinimi, yetişkin ve okulöncesi dönemdeki çocukların dil edinimindeki farklılıkları açıklama K1- s:1-110 YK2- Bölüm 1
  3 Dil edinimi teorileri (Piaget, Vygotsky, Bruner, Gardner) K1- s:1-110 YK1-Bölüm 1 YK2-Bölüm 1
  4 Sınıf yönetimi, dil öğrenmeye yardımcı sınıf ortamı yaratımı K1- s:1-110 YK1-Bölüm 1 YK2-Bölüm 2
  5 Etkili ders planlama, günlük ders planlama, dil öğretimi etkinliklerini seçme ve sıralama K1- s:1-110 YK1-Bölüm 1 YK2-Bölüm 2
  6 Bağlamsallaştırılmış dil öğretimi, kelime öğretimi K1- s:1-110 YK1- Bölüm 2 YK2-Bölüm 2
  7 Dinleme ve konuşma öğretimi, etkili dinleme etkinlikleri, etkili konuşma ve dinleme etkinlikleri K1- s:1-110 YK1-Bölüm 2 YK2-Bölüm 2
  8 Şarkılarla İngilizce öğretimi K1- s:1-110 YK1-Bölüm 2 YK2-Bölüm 2
  9 Hikayelerle İngilizce öğretimi, hikaye anlatımı materyalleri geliştirme K1- s:1-110 YK2-Bölüm 2
  10 Oyunlarla İngilizce öğretimi K1- s:1-110 YK1-Bölüm 3
  11 Dil öğretiminde kültür ve kültür etkinlikleri K1- s:1-110 YK1-Bölüm 3 YK2-Bölüm 3
  12 Dil öğretiminde 21. yy becerileri, teknolojinin kullanımı K1- s:1-110 YK1-Bölüm 3
  13 Okulöncesi dönemdeki çocukların dil öğreniminde değerlendirme K1- s:1-110 YK2-Bölüm 3
  14 Dersin kazanımlarının değerlendirilmesi, öğrenci materyal sunumları K1- s:1-110
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster