ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Film ve roman incelemelerinde kullanılan kavramların tanımlanması. (Tema, yan temalar, karakterler [ana karakter-antagonist], olay örgüsü) K1-s:1-40.
  2 Edebi metinlerde kavramlar: motif, sembol, metafor, dil seçimi. K1-s:40-80.
  3 Edebi metinlerde kavramlar: sezdirme, tekrar, geriye-dönüş, ironi. K2-s:1-38.
  4 Geçmişte yaşanmış olayların anlatılması. Filmde ve kitapta geçen olayların karşılaştırılması. K2-s:39-76
  5 Yaratıcı yazma: filmin devamındaki olası olayları gelecek zaman kipinde yazma. K3-s:1-32.
  6 Tartışma: Filmde ve kitapta edebi kavramların işlenişi. K3-s:33-64
  7 Not tutma teknikleri. K4-s:1-35.
  8 Kitap ve filmi karşılaştırarak bir incele yazısı yazma. K4-s:36-70.
  9 Olay örgüsünü geniş zaman kipinde özetleme. K5-s:1-45.
  10 Yaratıcı yazma: hikâyeye yeni bir sahne yazma. K5-s:46-90
  11 Koşul cümleleri-I: Filmde gelişen olayları tahmin etme. K6-s:1-40
  12 Koşul cümleleri-II: Sen olsan ne yapardın?/ Hikayenin sonunu tekrar yazma. K6-s:41-80
  13 Sahne: Öğrenciler tarafından yazılan/eserlerden seçilen sahnelerin öğrenciler tarafından teatral gösterimi. K7-s:1-100
  14 Kitaptan uyarlanmış filmler: Öğrenci sunumları K7-s:1-100
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster