ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Ders ve ders materyalleri hakkında bilgi verilmesi. Dersin içeriği yapılacak çalışmalar, öğrenci beklenti ve önerilerinin de dikkate alınması. K1. Giriş/s.3-14
  2 Temel sıfatlar ve fiiller, eş anlamlılar, konuyla ilgili alıştırmalar. K1.s.17-19
  3 Edatlar ve zarflar, eş anlamlılar, konuyla ilgili alıştırmalar K1.s.31-40
  4 İngilizce Zamanlar, Pratik Bilgiler K1.s.43-56
  5 İngilizce Zamanlar Alıştırmalar K1.s.43-56
  6 Yardımcı filler, geçmişte, gelecekte, şu anda anlatım K1.s.59-65
  7 Edilgen Ettirgen Yapı anlatım, alıştırmalar K1.s.69-81
  8 Fiilimsi, Mastarlar, alıştırmalar K1.s.83-92
  9 Sıfat, isim ve zarf cümlecikleri, genel tablo, anlatım, konuyla ilgili alıştırmalar K1.s.115-136
  10 Koşul cümlecikleri, genel tablo, anlatım K1.s.143-147
  11 Bağlaçlar, genel tablo, anlatım, konuyla ilgili alıştırmalar K1.s.195-205
  12 Akademik İngilizce sınavlarında çıkan soru türleri(referans ifadeyi ve anlatımı bozan cümleyi bulma, paragraf tamamlama kurguları) K1.s.417-424
  13 Akademik İngilizce sınavlarında çıkan soru türleri (yakın anlamlı cümle, diyalog soruları, çeviri soruları, başlık bulma, yazarın bakış açısını gösteren ifadeler, çıkarım yapma) K1.s.425-463
  14 Soru Türleri, çıkmış sorular üzerinde değerlendirme K1.s.465-488
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster