ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Mitolojiye Giriş K1- s.11-14
  2 Yunan Mitolojisi ve konuları K2- Önsöz ve Giriş Bölümü
  3 Evren ve insanın yaratılışı K3- s.20-29
  4 Ana Tanrıça Kavramı (Kibele, Magna Mater) K2- s.203-205; K5- s.199-203
  5 Zeus, Poseidon, Hades K4- s.14-16, s.19, s.46
  6 Athena, Apollon, Artemis, Ares K3- s.37-52
  7 Hermes, Hephaistos, Aphrodite K3- s.52-64
  8 Dionysos, Kharitler, Musalar, Harpyalar K3- s.71-82
  9 Asklepios, Herakles, Troia Savaşı, Lakoon K3- s.93; s.106-116; s.129-133
  10 Prometheus, Pandora, Odysseus K4- s.9; s.12; s.57
  11 Yunan Panteonu mitleri K6- s.37-89
  12 Su tanrıları K7- s.451-611
  13 Kutsal hayvanlar-1 (Aslan, At, Ayı, Balık, Baykuş, Boğa, Geyik) K8- s.37-155
  14 Kutsal hayvanlar-2 (Güvercin, Kartal, Keçi, Kedi, Koyun, Köpek, Kurt, Yılan) K8- s.156-276
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster