ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Giriş, nükleer teknoloji ve radyasyon uygulamaları arasındaki temel ilişki K1-Bölüm-1, K2-Bölüm-6, K3-Bölüm-A
  2 Madde, radyasyon ve doz nicelikleri K1-Bölüm-2, K1-Bölüm-3
  3 Radyasyon kaynakları K1-Bölüm-4, K1-Bölüm-7, K2-Bölüm-6
  4 Radyasyonun etkileri K1-Bölüm-5, K2-Bölüm-4
  5 Radyasyondan korunma sistemi K1-Bölüm-6, K2-Bölüm-5
  6 Radyasyonun kullanım alanları ve mesleksel maruziyet K1-Bölüm-8, 9 K2-Bölüm-6
  7 Radyoaktivite kaynaklı çevresel kirlilik K1-Bölüm-10
  8 Radyasyon kazaları ve önlenmesi K2-Bölüm-7
  9 Nükleer Güç K1-Bölüm-11, K3-Bölüm-A
  10 Nükleer yakıt çevirimi ve atık yönetimi K1-Bölüm-12, K3-Bölüm-B, C
  11 Acil durum müdahale K1-Bölüm-13
  12 Radyasyon kaynaklarından doğabilecek riskler K1-Bölüm-14
  13 Radyoaktif maddelerin güvenli taşınması K1-Bölüm-15
  14 Ulusal ve uluslararası kuruluşlar, mevzuatlar K2-Bölüm-5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster