ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bilimsel Araştırma Yöntemlerine Giriş K1. Bölüm:1
  2 Nicel Araştırmalar K2. ss.16-20
  3 Nitel Araştırmalar K2. ss.20-24
  4 ÇAKÜ Kütüphane Katalogları ve Yayım Tarama Ziyaret ve Uygulama
  5 Veri Toplama K1.ss.65-109
  6 Veri Analizi K1. ss.111-135
  7 Bilimsel Etik K1. ss.171-187
  8 APA Yazım Kurallarına Giriş YK1. s.1
  9 Dolaylı ve Doğrudan Alıntı YK1. ss.1-2
  10 Kitap Alıntıları YK1. ss.3-8
  11 Akademik Makale Alıntıları YK1. ss.8-9
  12 Tez Alıntıları YK1. ss.10-11
  13 Sempozyum Alıntıları YK1. ss.11-12
  14 Makale Yazımı Uygulama
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster