ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sanatın ve resim sanatının temel kavramlarını ile sorunlarını bilir. -
  2 Resim sanatının tarihsel süreci hakkında genel bilgiye sahiptir. 2
  3 Resim sanatının yöntem, teknik ve araçlarını bilir ve uygular. 4
  4 Farklı tarihsel dönemlerde yapılmış resimleri, farklı sanat kuramları ışığında çözümleyip karşılaştırabilir. 4
  5 Çağının sanatsal sorunlarını ve yeniliklerini takip edecek eleştirel kültüre sahiptir. -
  6 Mesleki açıdan sanatsal ve kültürel projeler geliştirebilir. -
  7 Disiplinler arası çalışma becerisine sahiptir. 2
  8 Atölye ortamının çalışma disiplinine, paylaşımına ve sorumluluğuna sahiptir. -
  9 Mesleki etiği bilir ve uygular. -
  10 Sanat yapıtı ve yaşam arasındaki bağlantıyı kuram ve uygulama bilgisiyle kurarak uygulayabilir. 5
  11 Çağdaş iletişim araçlarıyla sanatsal, kültürel ve entelektüel fikirlerini sunabilir ve paylaşabilir. 2
  12 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve bunu uygulayabilme becerisine sahiptir. 4
  13 Özgün sanatsal yapıtları tasarlayabilir ve uygulayabilir. 4
  14 Tasarımlarını paylaşacak ve sergileyecek uygulama bilgisine sahiptir. -
  15 Alanıyla ilgili araştırma, kaynağa ulaşma, bilgiyi yorumlama, değerlendirme ve kullanma becerisine sahiptir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster