ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Fizik alanında modern eğitimin tüm olanakları kullanılarak ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma -
  2 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması becerisine sahip olma -
  3 Analitik düşünme sayesinde problemi tespit edip çözebilme -
  4 Teori ve metod arasında bağlantı kurabilme 4
  5 İhtiyaca dönük literatür takibi, erişimi ve kullanımı becerisine sahip olma -
  6 Laboratuvar imkanlarını kullanarak teori-deney ilişkisi kurabilme 4
  7 Edindiği bilgileri bulunduğu ortamlarda etkili biçimde sunabilme 3
  8 Bilimsel ve mesleki etik anlayışına sahip olma ve bu anlayışı her türlü ortamda savunabilme -
  9 Mesleki bilgilerini ihtiyaç duyulan sektörlerde kullanabilme -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster